• Seminář pro žadatele k výzvě č. 75 dne 31. 5. 2011

    Seminář pro žadatele k výzvě č. 75 dne 31. 5. 2011Dnes se naši členové zodpovědní za přípravu projektu IKAROS zúčastnili semináře pro předkládání grantových projektů k výzvě č. 75 OP LZZ, oblast podpory 3.3 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce. Seminář pořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor implementace fondů EU. Jak přednášky, tak především diskuze, do které jsme se aktivně zapojili, nám přinesla odpovědi […]