• Vývoj nezaměstnanosti v okrese Brno-město v letech 2008 – 2011

    Vývoj nezaměstnanosti v okrese Brno-město v letech 2008 – 2011Z následujícího přehledného grafu a tabulky je patrný negativní vývoj nezaměstnanosti v okrese Brno-město v posledních letech. Míra nezaměstnanosti v počátcích ekonomické krize v listopadu 2008 byla 5,4%. V říjnu 2011 se bohužel míra nezaměstnanosti vyšplhala až na 8.0%. To v praxi znamená, že na 856 volných pracovních míst připadá 18 383 uchazečů. Zdroj: MPSV.CZ […]