Dotazník IKAROS 2

Vážení uchazeči a zájemci o práci.

Věnujte prosím několik málo minut na vyplnění anonymního dotazníku pro zjištění aktuálních potřeb uchazečů a zájemců o práci. Získaná data budou využita ve prospěch vypracování vstupní analýzy projektu IKAROS 2.

1) Uveďte Vaše pohlaví
ŽenaMuž

2) Uveďte Váš věk

3) Ve kterém z uvedených krajů máte trvalé bydliště, nebo se v něm dlouhodobě zdržujete?

4) Jak dlouho jste nezaměstnaný/á?

5) Absolvoval/a jste někdy motivační kurz?*
anone

6) Vaše nejvyšší dokončené vzdělání

7) Dokážete stanovit, pro jaké zaměstnání či obor podnikání máte nejlepší předpoklady?

8) Absolvoval/a jste někdy diagnostický test ověřující Vaše pracovní předpoklady?
anone

9) Domníváte se, že jsou Vaše schopnosti ovládání a využívání informačních a komunikačních technologií** dostatečné?

10) Měl/a byste zájem o seberealizaci v oboru obchodní zástupce?

11) Máte zájem zapojit se do projektu IKAROS 2, ve kterém zjistíte své profesní předpoklady, získáte motivaci, odborné znalosti, odbornou praxi a budou pro vás vytvořena pracovní místa?
anone

Pokud máte zájem, uveďte prosím kontaktní údaje, po spuštění projektu Vás budeme kontaktovat:

Vaše jméno (nepovinné)

Váš Email (nepovinné)

Váš telefon (nepovinné)

captcha
Opište tento prosím kód: