Projekty

Občanské sdružení Zaměstnanost o.s. realizuje v současné době dva projekty.

Vzdělávání lektorů pro udržitelný rozvoj se zaměřením na age management

Hlavním cílem projektu je vzdělávání lektorů v oblasti udržitelného rozvoje se zaměřením na age management a vzdělávání zdravotnického personálu v oblasti metod udržování pracovní schopnosti. Klíčové projektu jsou zaměřeny na vytvoření metodiky, vyvinutí dvou vzdělávacích aktivit a e-learningového kurzu, jejich pilotní ověření a proškolení lektorů, předávání a sdílení příkladů dobré praxe.

Aktuality z relizace projektu Vzdělávání lektorů pro udržitelný rozvoj se zaměřením na age management.

OPVK
Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

IKAROS

Cílem projektu IKAROS je vytvoření nových pracovních míst ve stavebnictví a jejich obsazení dlouhodobě nezaměstnanými uchazeči o zaměstnání do 25-ti let věku s nízkou úrovní kvalifikace. Účastníci projektu z dotčené cílové skupiny získají dílčí kvalifikaci a praxi v oborech, o které je mezi stavebními firmami zájem. V rámci projektu budou pro účastníky vytvořena nová pracovní místa u spolupracujících stavebních firem. Projekt IKAROS propojí uchazeče o zaměstnání s aktuální poptávkou stavebních firem po zaměstnancích.

Aktuality z relizace projektu IKAROS.

ESFTento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.