Dotazník IKAROS 3

Vážení uchazeči a zájemci o práci.

Věnujte prosím několik málo minut na vyplnění anonymního dotazníku pro zjištění aktuálních potřeb uchazečů a zájemců o práci. Získaná data budou využita ve prospěch vypracování vstupní analýzy projektu IKAROS 3.

[contact-form 4 „IKAROS 3“]

* odborně vedená teoretická i praktická výuka, jejímž cílem je naučit uchazeče o zaměstnání aktivním způsobem využívat veškeré dostupné možnosti a nástroje při hledání nového zaměstnání (jak psát životopis, výběrové pohovory, dovednosti při hledání zaměstnání, sebeprezentace)

** technologie používané pro komunikaci a práci s informacemi, např. počítače, operační systémy, programy, internetové vyhledávače, atd.

Děkujeme za Váš čas strávený vyplněním tohoto dotazníku. Získaná data nám umožní připravit projekt IKAROS tak, aby naše pomoc uchazečům a zájemcům o práci byla co nejúčinnější a nejefektivnější.