Občanské sdružení Zaměstnanost o.s. zahájilo realizaci projektu IKAROS

Občanské sdružení Zaměstnanost o.s. zahájilo 1. května 2012 realizaci projektu IKAROS. Cílem projektu IKAROS je vytvoření nových pracovních míst ve stavebnictví a jejich obsazení nezaměstnanými uchazeči o zaměstnání do 25-ti let věku s nízkou úrovní kvalifikace.

Účastníci projektu z dotčené cílové skupiny získají dílčí kvalifikaci a praxi v oborech, o které je mezi stavebními firmami zájem. V rámci projektu budou pro účastníky vytvořena nová pracovní místa u spolupracujících stavebních firem. Projekt IKAROS propojí uchazeče o zaměstnání s aktuální poptávkou stavebních firem po zaměstnancích.

IKAROS je grantový projekt realizovaný na základě výzvy č. 75 OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), oblast podpory 3.3 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce.

ESF

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Více informací o projektu IKAROS získáte na www.zamestnanost.info. Zájemci o zařazení do projektu nás mohou kontaktovat e-mailem: info@zamestnanost.info nebo osobně v naší brněnské kanceláři na ulici Orlí 27.

Mohlo by vás zajímat také:

%%wpcs-499%%-date%%id%%