Pomáháme spolupracujícím organizacím při realizaci prospěšných a inovativních projektů

Akciová společnost CYRRUS ADVISORY připravuje projekt, který pomůže rozhýbat podnikatelské prostředí na jižní Moravě a zejména přinese vznik nových pracovních míst. Celkem 40 žen bude po dobu 8 měsíců pečlivě sestavovat kompletní podnikatelské plány, inspirovat se návody mentorů a hledat potenciální investory, kteří umožní dynamický rozvoj jejich start-upů. Prostor dostanou také maminky na mateřské. V době, kdy budou pracovat na svých projektech a procházet vzdělávacím programem vytvořeným na míru pro jejich potřeby, tzn. pro potřeby začínajících podnikatelek, bude o jejich děti postaráno.

Projekt si klade ambiciózní cíl a to informačně pokrýt cílovou skupinu, kterou představuje široká veřejnost a upozornit ji na skrytý potenciál žen usilujících o seberealizaci formou založení vlastní firmy. Nový web www.podnikatelka.info nabídne servis, návody, sdílení zkušeností i odborné články výrazných osobností z podnikatelského prostředí. Spolu s projektem bude nastartována mediální kampaň a připraveny konference, kde dostanou prostor pro prezentaci jak zkušení odborníci, tak začínající podnikatelky participující na projektu.

Hlavní organizátor, CYRRUS ADVISORY, a.s., soustřeďující se na poradenskou činnost při přípravě a realizaci dotačních projektů, podpoře start-upů a rizikového kapitálu rozvíjí aktivity pomocí komplexního projektu. K tomuto úkolu si přizval 2 partnery pohybující se v oblastech úzce souvisejících s předmětem projektu. Jedním z partnerů je právě Zaměstnanost o.s., která sehraje výraznější úlohu zejména v propagační fázi projektu včetně účasti na konferencích. V rámci projektu by naše sdružení chtělo zejména upozornit na možnosti a potřebnost zapojování absolventů, osob starších 50. let, případně lidí bez potřebné kvalifikace nebo omezené zdravotním handicapem také v inovativních firmách a u začínajících podnikatelek, které tak mohou získat odpovědné a loajální pracovníky. Dalším partnerem je European Leadership & Academic Institute v.o.s., organizace poskytující prostor pro diskuzi a setkávání se s výraznými osobnostmi z ČR ale i zahraničí, které mohou svým know-how inspirovat české studenty, začínající podnikatele i odbornou veřejnost.

Projekt bude spuštěn na začátku listopadu tohoto roku a tým občanského sdružení Zaměstnanost stejně jako realizátoři CYRRUS ADVISORY, a.s. a European Leadership & Academic Institute v.o.s. budou usilovat o co nejširší pozitivní dopad celé akce. Pro bližší informace nebo v případě zájmu o přímou účast na projektu se neváhejte spojit s kontaktní osobou projektu Kateřinou Strzelcovou.

Telefon: +420 734 622 330

E-mail: katerina.strzelcova@cyrrus.cz

Zjistěte o nás více:

%%wpcs-349%%-date%%id%%