Připravujeme projekt na podporu začínajícím podnikatelům

V rámci spolupráce se společností Borgen concept, s.r.o. a následně CYRRUS ADVISORY, a.s. využíváme přístupu ke specializovaným stránkám www.dotacni.info a především k dotazům zájemců o dotace a zvýhodněné úvěry ze všech profesí  v rámci celé České republiky.

Na základě dlouhodobé analýzy příchozích dotazů jsme dospěli k jednoznačným závěrům:

1. systém dotací v České republice nepodporuje začínající podnikatele. Výjimkou jsou pouze high-tech obory, dotace pro začínající podnikatele v menších obcích, dotace z úřadu práce nebo část zvýhodněných podnikatelských úvěrů.

2. systém informování veřejnosti o dotacích, úvěrech a vůbec poradenství pro začínající podnikatele je v podstatě nefunkční, lidé nevědí, kam se mohou se svými dotazy kvalifikovaně obrátit.

3. problematiku by v budoucnu měly řešit takzvané Seedfondy a větší zapojení rizikového kapitálu.

Jak jsme se rozhodli pomoci k řešení dané problematiky?

Ve spolupráci s partnery, podnikatelskými subjekty, úřady práce, investory a veřejným sektorem připravujeme projekt, v rámci kterého vybudujeme specializovanou síť poradních míst.

Začínajícím podnikatelům se dostane prvotního nasměrování, bude zhodnocena reálnost jejich podnikatelských záměrů a také poradíme co pro dosažení svých cílů a soběstačnosti potřebují udělat.

Většina drobných podnikatelů nemá zájem a především předpoklady budovat high-tech softwarová centra, centra aplikovaného výzkumu nebo prorazit např. s novou sociální sítí, ale chtějí začít podnikat jako kadeřnice, manikérka, provozovat cukrárnu, minimálně pokud vycházíme z analýzy tisíce příchozích dotazů v rámci výše uvedeného systému. Právě těmto osobám by měl náš projekt pomoci.

Jak bude poradna konkrétně fungovat?

Momentálně připravujeme projekt sociálního podniku, jehož cílem je sice rovněž tvorba zisku, ale především pomoc a zlepšení podmínek na trhu práce a to s pomocí zapojení osob, které si procesem hledání práce nebo začátky vlastního podnikání samy prošly a mohou tak být hlavním zdrojem inspirace a podmětných rad svým následovníkům.

Hlavním hnacím motorem bude online poradna a internetový portál, následně si budou moci začínající podnikatelé domluvit konzultaci v rámci připravovaných poradenských center, přičemž pilotní poradenské centrum je plánováno ve městě Brně.

Za Zaměstnanost, o.s.
Ivan Kvis, předseda sdružení

Za partnera projektu, CYRRUS ADVISORY, a.s.
Ing. Jiří Fuchs,
předseda představenstva

Další informace o činnosti Zaměstnanost o.s.

Zjistěte o nás více:

%%wpcs-349%%-date%%id%%