Účastníci projektu IKAROS pracují na stavbách v Brně okolí

V současné době probíhá poslední fáze projektu IKAROS. Všichni účastníci, kteří  v průběhu všech předchozích klíčových aktivit projektu projevili dostatek snahy a schopností změnit svůj život, dostali příležitost ve formě zaměstnání na plný úvazek u jedné ze tří spolupracujících stavebních společností.

V rámci klíčové aktivity 07 – umístění účastníků projektu do zaměstnání, jsme stavby na kterých účastníci pracují označili bannery. Cílem tohoto značení staveb je informovat nejširší veřejnost o prospěšné práci ESF ČR při začleňování znevýhodněných skupin obyvatel do pracovního procesu.

Stavba výtahové šachty – Hileho ulice, Brno

Celková rekonstrukce bytového domu – Spolková ulice, Brno

ESF

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Mohlo by vás zajímat také:

%%wpcs-499%%-date%%id%%