Účastníci prvního běhu projektu IKAROS nastoupili do zaměstnání

Zaměstnanost o.s. úspěšně pokračuje v realizaci projektu IKAROS klíčovou aktivitou 07 – Setkání se zaměstnavateli, umístění do zaměstnání. Hlavním cílem této aktivity je nalezení vhodného zaměstnání pro každého účastníka projektu. Bylo realizováno informační setkání se zaměstnavateli, kteří projevili zájem o účastníky již ve fázi přípravy projektu a dále se ho zúčastnili zaměstnavatelé, kteří se podíleli na realizaci odborných praxí účastníků. Setkání se účastnili samozřejmě také členové realizační týmu a účastníci projektu. Více informací najdete v článku: Setkání účastníků 1. běhu projektu IKAROS se zaměstnavateli. 1. 8. 2013 nastoupili účastníci prvního běhu do zaměstnání.

Se zaměstnavatelem Stavby Tesař s.r.o. byly uzavřeny dohody, v kterých jsou specifikovány podmínky vyplácení příspěvku na úhradu mzdových nákladů pro účastníky projektu IKAROS, vedenou dokumentaci a další podmínky, které mají vazbu na předkládané monitorovací zprávy.

Zaměstnavatel byl informován o tom, že forma příspěvků na úhradu mzdových nákladů u podnikatelských subjektů bude poskytována podle nařízení o podpoře de minimis (Nařízení Komise ES č.1998/2006).

Činnost umístění na pracovní místa u zaměstnavatelů byla zajištěna prostřednictvím nákupu služeb – Agentury práce, která disponuje  povolením ke zprostředkování zaměstnání dle § 60 ods. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb.

V rámci klíčové aktivity 07 jsme stavby, na kterých pracují účastníci projektu označili bannery, jejichž cílem je informovat nejširší veřejnost o prospěšné práci ESF ČR při začleňování znevýhodněných skupin obyvatel do pracovního procesu.

Fotogalerie

ESF

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Mohlo by vás zajímat také:

%%wpcs-499%%-date%%id%%