Zaměstnanost o.s. dokončilo měření pracovní schopnosti u lékařů a zdravotnického personálu metodou WAI

V rámci realizace klíčové aktivity KA02 – „Pilotní ověření a realizace vzdělávacích aktivit pro cílové skupiny“ projektu „Vzdělávání lektorů pro udržitelný rozvoj se zaměřením na age management“ bylo provedeno měření pracovní schopnosti u zaměstnanců z kategorie zdravotnického personálu ve věku nad 50 let. Měření pracovní schopnosti bylo realizováno pomocí dotazníku Work Ability Index. Je to u nás nová, ve světě dlouhodobě uznávaná a využívaná metoda, vyvinutá Finským institutem pracovního zdraví se sídlem v Helsinkách, který se problematikou stárnutí populace zabývá již více než 30 let. Dotazník Work Ability Index je pro ČR uvolněn pro nekomerční využití v rámci licenční smlouvy mezi  AIVD ČR o.s. a Finským institutem pracovního zdraví.

Měření pracovní schopnosti se zúčastnili lékaři a střední zdravotnický personál ze spolupracujících organizací:

  • Nemocnice Boskovice s.r.o.
  • Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace
  • Městská správa sociálních služeb BOSKOVICE, příspěvková organizace
  • Soukromí lékaři a zdravotnický personál z regionu Boskovicka

V současné době probíhá zpracování získaných dat. Do června 2015 budeme mít jako první organizace v ČR k dispozici data o hodnotách indexu pracovní schopnosti u lékařů a zdravotnického personálu nad 50 let věku. Získané údaje budou využity pro poskytnutí zpětné vazby měřeným pracovníkům, jejich zaměstnavatelům a také pro výzkumné účely.

OPVK
Projekt VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ SE ZAMĚŘENÍM NA AGE MANAGEMENT, reg. č. projektu: CZ.1.07/3.2.04/05.0053 je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.