Zaměstnanost o.s. dokončilo profesní rekvalifikace účastníků 2. běhu projektu IKAROS

14 účastníků druhého běhu projektu IKAROS, kteří nastoupili 2. dubna 2013 na kurzy v oblasti stavebnictví dokončili rekvalifikace . 12 účastníků úšpěšně složilo závěrečnou zkoušku a získalo Osvědčení o získání profesní kvalifikace. Profesní rekvalifikace v projektu IKAROS jsou velmi důležitou přípravou účastníků pro následné absolvování praxí u budoucích zaměstnavatelů a následné umístění účastníků na nově vytvořená pracovní místa.

Závěrečné zkoušky účastíků druhého běhu projektuIKAROS proběhly ve dnech 11. – 14 června 2013

Účastníci druhého běhu projektu IKAROS absolvovali profesní rekvalifikace v oborech:

  • Montér suchých staveb (36-021-H)
  • Zedník (36-020-H)

Profesní rekvalifikační kurzy pro projekt IKAROS zajišťuje:

Střední škola polytechnická, Brno, Jílova 36g
Jílova 36g, Brno 639 00
IČ: 00638013
DIČ: CZ00638013

ESF
Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Mohlo by vás zajímat také:

%%wpcs-499%%-date%%id%%