Zaměstnanost o.s. dokončilo výběr účastníků 1. běhu projektu IKAROS

V rámci této klíčové aktivity probíhala publicita směrem k cílové skupině projektu IKAROS.

Při oslovení cílové skupiny byly využity tyto prostředky

Oslovení vhodných účastníků prostřednictvím informativnách letáků umístěných v prostorách Úřadů práce ČR v Brně a dalších městech, kanceláře projektu a na webových stránkách.

Přímé oslovení zájemců, kteří vyplnili dotazník zájmu o zapojení do projektu.

Informováním dalších neziskových organizací, které pracují s cílovou skupinou.

Informativní schůzky se skupinami zájemců doporučených z Úřadu práce ČR v Brně.

Informování zájemců na sociálních sítích.

Inzerce na pracovních portálech.

Informativní schůzky

Zájemci byli ve třech skupinách pozváni na informativní schůzku, kde jim pracovníci Zaěstnanost o.s. představili aktivity projektu, časový harmonogram a možnosti jednotlivých vzdělávacích aktivit, zejména s ohledem na možnost získání profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací. Účastníkům byla zdůrazněna možnost pracovní praxe u vybraných zaměstnavatelů a následně možnost získání zaměstnání. Byly také seznámeni s možnostmi přímé podpory – úhrada stravného, jízdného a mezd.

Podpis dohod o účasti v projektu

S účastníky byla podepsána dohoda o účasti v projektu IKAROS a s dohodou obdrželi časový harmonogram průběhu jednotlivých aktivit projektu.

Informační leták

ESF
Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Mohlo by vás zajímat také:

%%wpcs-499%%-date%%id%%