Zaměstnanost o.s. navštívila litevská delegace z ÚP Kaunas

V úterý 27. srpna 2013 navštívila naši brněnskou kancelář na ulici Orlí 27 delegace z úřadu práce v litevském Kaunasu. Delegace přijela s cílem načerpat zkušenosti s realizací inovativních projektů v oblasti začleňování znevýhodněných skupin obyvatel na trh práce. Českou republiku si pro svou misi nevybrala náhodou, ale z důvodu velmi dobrých vysledků, kterých díky koncepční práci ESF ČR v této oblasti u nás dosahujeme.

Cílem návštěvy litevské delegace v našem sdružení Zaměstnanost o.s. bylo získat co nejvíce poznatků z realizace projektu IKAROS, registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/75.00014. Úřad práce v Kaunasu si uvědomuje, že pro začlenění znevýhodněných skupin obyvatel na trh práce nestačí pouhé vyslání do rekvalifikace, ale je třeba efektivně využít komplexního souboru vzdělávacích a diagnostických aktivit vytvořených na míru dané cílové skupině. V konečném  výsledku tato cesta přináší úsporu finančních prostředků a více začleněných znevýhodněných obyvatel na trh práce.

Nejvíce dotazů měli členové delegace k aktivitám, které jsou z pohledu zástupců ÚP Kaunas hlavní přidanou hodnotou v projektu IKAROS:

  1. bilanční diagnostika, motivační a poradenský program
  2. počítačová a finanční gramotnost
  3. rekvalifikace v souladu s požadavky regionálního trhu práce
  4. zprostředkování zaměstnání pro účastníky projektu

Námi realizovaný  komplexní soubor vzdělávacích aktivit shledali pro cílovou skupiny mladých nezaměstnaných osob do 24 let velmi přínosným a zvažují jeho zavedení ve velmi podobné konfiguraci jako je realizován projekt IKAROS, samozřejmě však s mnohem větším počtem účastníků než realizujeme v našem „malém“ grantovém projektu.

Setkání s litevskými kolegy vedlo k důležité výměně zkušeností a příkladů dobré praxe a vytvořilo základ pro další možnou spolupráci zejména v oblasti projektů mezinárodní spolupráce.

Fotogalerie

ESF

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Mohlo by vás zajímat také:

%%wpcs-499%%-date%%id%%