Zaměstnanost o.s. partnerem projektu SOCIAL ADVISORY‏

Stali jsme se partnerem projektu sociálního podnikání „SOCIAL ADVISORY Udržitelné podnikání pro budoucnost“, jež spočívá v zavedení nového produktového portfolia reagujícího na potřeby potenciálních zákazníků SOCIAL ADVISORY s.r.o., které byly identifikovány ve spolupráci se společností CYRRUS ADVISORY, a.s. a partnery, zejména z řad drobných živnostníků, mladých inovativních firem a uchazečů o zaměstnání nebo osob, které chtějí aktivně řešit aktuální nepříznivou situaci na trhu práce a začít s vlastním podnikáním. Projekt dále reaguje přímo na poptávku budoucích odběratelů z řad komerčních subjektů.

V rámci projektu bude vytvořeno 6 nových pracovních míst pro nezaměstnané osoby starší 50 let, pracovníky na vozíčku a se zrakovým postižením. Konkrétně se jedná o tyto pozice: 3 konzultanti, 2 operátoři a 1 pracovník IT podpory. Garantem kvality služeb a koučem nových zaměstnanců bude zkušený odborný konzultant. Za výsledky a řízení projektu bude odpovídat manažer projektu.

Cílová skupina projektu získá podporu formou školení, praktického výcviku a zaměstnání v týmu SOCIAL ADVISORY. Odbornými garanty a partnery projektu je naše občanské sdružení Zaměstnanost, Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené a ParaCENTRUM Fenix.

Cílem sociálního podniku je, vedle realizace vlastních konzultačních a obchodních aktivit, pomáhat prosazovat principy sociální ekonomiky v ČR a podporovat inovativní podnikatelské aktivity subjektů s příznivým dopadem na společnost a životní prostředí. Osvětové akce a konference bude sociální firma pořádat spolu s partnery, jako jeJIC, sdružení právnických osob, Energeia, o.p.s. a další. Součástí projektu je také vytvoření portálu www.socialnipodnikani.info.

Social ADVISORY

Zjistěte o nás více:

%%wpcs-349%%-date%%id%%