Zaměstnanost o.s. zahájilo realizaci odborných praxí u zaměstnavatelů pro 2. běh projektu IKAROS

Cílem této klíčové aktivity je zajistit účastníkům projektu získání praxe ve zvoleném oboru v návaznosti na rekvalifikační kurz. Prostřednictvím této aktivity umožníme účastníkům další rozvoj pracovních návyků a praktických dovedností, čímž se zvýší pravděpodobnost jejich úspěšného vstupu a následného udržení se na trhu práce. V rámci této aktivity budou mít účastníci možnost pracovat pod dohledem mentorů, kteří budou zaměstnáni v místě konání jejich praxe a budou účastníky odborně zapracovávat, vést a poskytovat odpovědi na dotazy, dále jim budou poskytovat cenné rady, tipy a prostřednictvím stínování mohou účastníci přejímat pracovní postupy a metody, vzorce chování v zaměstnání.

V rámci této klíčové aktivity budou také probíhat informační schůzky s odborným poradcem, který bude s účastníky a s mentory v neustálém kontaktu a pravidelně budou vyhodnocovat postup plnění nastavených osobních plánů účastníků. V této fázi také již bude probíhat ujasňování budoucího přiřazení účastníků na konkrétní pracovní místo. Odborný poradce bude mít k dispozici databázi aktuálních zaměstnavatelů, kteří projevili zájem o účastníky projektu nebo nabízí volná pracovní místa v regionu. Odborný poradce bude také pomáhat účastníkům s vyjasněním jejich práv a povinností týkajích se zákoníků práce a dalších pracovně-právních předpisů.

Hlavním cílem aktivity je nabídnout účastníkům komplexní nabídku poradenských a konzultačních služeb, které budou mít možnost využít ke zlepšení orientace ve vlastní aktuální situaci, hledání možností jejího řešení, získání informací od zaměstnavatelů. Neméně důležitou oblastí této aktivity je posilování motivace účastníků aktivně se na řešení podílet.

Do této klíčové aktivity nastoupilo 10 účastníků z druhého běhu projketu IKAROS.

ESF

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Mohlo by vás zajímat také:

%%wpcs-499%%-date%%id%%