Zaměstnanost o.s. získalo prestižní certifikát NÁRODNÍ SOUSTAVA KVALIFIKACÍ V PRAXI

10. března obdrželo sdružení Zaměstnanost o.s. certifikát „NÁRODNÍ SOUSTAVA KVALIFIKACÍ V PRAXI“. Zaměstnanost o.s. jako jedna z prvních společností v České republice zavedla principy NSK do své firemní personální praxe a tím výrazně přispívá ke zlepšení českého trhu práce a dalšího vzdělávání.

Certifikát „NÁRODNÍ SOUSTAVA KVALIFIKACÍ V PRAXI“ je určen společnostem, které v praxi využívají uvedený systém umožňující získat požadovanou kvalifikaci i jinak, než jen v počátečním vzdělávání, tedy ve škole.

Co je Národní soustava kvalifikací (NSK)

Základy Národní soustavy kvalifikací (NSK) byly položeny v letech 2005–2008 systémovým projektem MŠMT Rozvoj národní soustavy kvalifikací podporující propojení počátečního a dalšího vzdělávání (zkr. NSK 1). Vzniknul registr celostátně uznávaných kvalifikací, jejichž úroveň odpovídá vyučení.

Projekt NSK2 výrazně rozšiřuje Národní soustavu kvalifikací o kvalifikace maturitní úrovněvzdělání, případně o kvalifikace vyšší. Opět k tomu používá speciální nástroje, tzv. standardy, jimiž vymezuje obsah každé kvalifikace, a popisuje způsoby, jakými lze ověřit zvládnutí příslušných způsobilostí. Struktura a obsah kvalifikací jsou výsledkem konsenzu, v němž mají klíčovou úlohu reprezentanti zaměstnavatelů sdruženi v sektorových radách. Realizace projektu zajišťuje provázanost s Národní soustavou povolání a sleduje vazby soustavy na další celostátní či evropské systémy, navrhuje kontrolní mechanismy uplatnitelné v síti autorizovaných osob, zajišťuje další vývoj informačního systému NSK a nezbytnou propagaci.