Dotazníky pro vytvoření vstupní analýzy projektu IKAROS

Při získávání relevantních dat od uchazečů a zájemců o zaměstnání se v žádném případě nespoléháme jen na elektronický formulář. Ne každý má přístup k internetu. Proto jsme ve spolupráci s firmou Attract vyvinuli speciální IKAROS sběrné boxy, ve kterých je umístěn dostatečný počet prázdných dotazníků a do kterého se současně snadno vhodí i dotazníky vyplněné.

IKAROS sběrné boxy jsme instalovali na několika místech v Brně.

Další informace o činnosti Zaměstnanost o.s.

Zjistěte o nás více:

Error(Plugin Category Show): term_id '349' it doesn't exist