Zaměstnanost o.s. dokončilo realizaci klíčové aktivity 01 projektu IKAROS

Číslo klíčové aktivity: 01
Název klíčové aktivity: Organizační a materiálové zabezpečení projektu
Období realizace klíčové aktivity: 01/05/2012 – 30/06/2012

Popis klíčové aktivity 01

V rámci této klíčové aktivity byl sestaven realizační tým projektu, personálně byly zajištěny všechny pozice, které byly plánovány od úvodní klíčové aktivity a další pozice budou obsazovány s ohledem na časový harmonogram jejich zapojení (zejména DPČ a DPP). Byly stanoveny požadované kompetence jednotlivých členů realizačního týmu a také jejich vzájemná zastupitelnost.

V závislosti na zahájení aktivit byl sestaven časový harmonogram projektu a také plán porad projektového týmu. Z těchto porad budou vedeny písemné záznamy.

Byla pronajata kancelář projektu a zakoupeno materiálně-technické vybavení.

V rámci publicity byly realizovány následující aktivity:

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit:

1. Vzdělávací aktivity – diagnostická a motivační část, počítačová gramotnost

2. Rekvalifikační kurzy (stavební dělníci a montéři střešních konstrukcí)

Výstupy

  • sestavený realizační tým včetně stanovených kompetencí a zastupitelnosti
  • plán porad členů realizačního týmu
  • webová stránka projektu
  • tisková zprava o zahájení realizace projektu
  • propagační videoklip
  • zpracovaná zpráva o zahájení realizace projektu
  • zpracovaný harmonogram projektu
  • dodací listy

ESF
Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Mohlo by vás zajímat také:

%%wpcs-499%%-date%%id%%