Zaměstnanost o.s. dokončilo realizaci Klíčové aktivity 07 projektu IKAROS

31. března 2014 Zaměstnanost o.s. dokončilo realizaci Klíčové aktivity 07 projektu IKAROS – Setkání se zaměstnavateli, umístění do zaměstnání. Celkem bylo v rámci projektu zaměstnáno 9 osob z řad účastníků projektu. Pro účastníky bylo vytvořeno 9 nových pracovních míst u zaměstnavatelů z řad stavebních firem působících v Jihomoravském kraji.

Hlavním cílem této aktivity bylo nalezení vhodného zaměstnání pro každého účastníka projektu. Pro každý běh projektu bylo realizováno informační setkání se zaměstnavateli, kteří projevili zájem o účastníky již ve fázi přípravy projektu, dále se ho zúčastní zaměstnavatelé, kteří se podíleli na realizaci odborných praxí účastníků a také budou osloveni vhodní zaměstnavatelé v regionu Jihomoravského kraje. Setkání se budou účastnit členové realizační týmu a také všichni účastníci projektu.

Setkání účastníků 1. běhu projektu IKAROS se zaměstnavateli
Setkání účastníků 2. běhu projektu IKAROS se zaměstnavateli

Se zaměstnavateli byly uzavřeny dohody, v kterých jsou specifikovány podmínky vyplácení příspěvku na úhradu mzdových nákladů pro účastníky projektu, vedenou dokumentaci a další podmínky, které mají vazbu na předkládané monitorovací zprávy.
Zaměstnavatelé byly informováni, že forma příspěvků na úhradu mzdových nákladů u podnikatelských subjektů bude poskytována podle nařízení o podpoře de minimis (Nařízení Komise ES č.1998/2006).
Činnost umístění na pracovní místa u zaměstnavatelů byla zajištěna prostřednictvím nákupu služeb – Agentury práce, která disponuje  povolením ke zprostředkování zaměstnání dle § 60 ods. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb.

Účastníci prvního běhu projektu IKAROS nastoupili do zaměstnání
Účastníci druhého běhu projektu IKAROS nastoupili do zaměstnání
Účastníci projektu IKAROS pracují na stavbách v Brně okolí

Mohlo by vás zajímat také:

%%wpcs-499%%-date%%id%%